pixel

Strona główna » Aktualności » Kiedy należy wykonać badanie OCT oka?

OCT, czyli optyczna koherentna tomografia gałki ocznej to jedna z najbardziej precyzyjnych i najnowocześniejszych metod diagnostycznych w okulistyce. Lekarz podczas badania widzi przednią i tylną część gałki ocznej, w tym plamkę żółtą. Badanie to jest nieinwazyjne, dzięki czemu może być wykonywane tak często, jak jest to potrzebne u pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia.

Na czym polega badanie OCT oka?

Badanie OCT polega na wprowadzeniu do oka wiązki światła, która odbija się, informując o tym, gdzie położone są poszczególne części narządu. Fale świetlne pozwalają zbadać przekroje siatkówki, co odróżnia tę metodę od innych, takich jak fotografia czy angiografia pozwalających jedynie zobaczyć jej powierzchnię. Badanie daje możliwość obejrzenia struktury oka i ujawnienia wszelkich zmian patologicznych. Dzięki OCT można skontrolować warstwy włókien nerwowych w siatkówce. Rozdzielczość obrazu uzyskiwanego w tym badaniu jest bardzo wysoka. Precyzyjność OCT jest porównywalna do analizy mikroskopowej operacyjnie pobranego wycinka tkanki.
Badanie OCT oka może być wykonywane z wykorzystaniem kropli rozszerzających źrenice lub bez nich. Przeprowadzane jest w pozycji siedzącej. Przed rozpoczęciem kontroli pacjent umieszcza brodę na podpórce znajdującej się przed aparatem. Badanie trwa kilkanaście minut.

Kiedy wykonuje się badanie?

Badanie OCT wykonuje się przy podejrzeniu chorób związanych z plamką żółtą, takich jak jej zwyrodnienie, otwory w obrębie plamki czy makulopatia cukrzycowa, czyli zmiany w plamce spowodowane cukrzycą. Na badanie kierowane są także osoby, u których obecny jest obrzęk plamki żółtej. OCT pomaga ustalić przyczynę jego powstania. Tomografię oka wykonuje się również w przypadku jaskry. Dzięki temu badaniu możliwe jest kontrolowanie grubości włókien nerwowych i komórek zwojowych siatkówki, co jest istotne w obserwowaniu przebiegu choroby.
Na badanie kierowane są często osoby starsze, ponieważ wiele zwyrodnień oczu wiąże się z wiekiem.
Kolejnym przypadkiem, w którym wykorzystuje się badanie, jest kontrola stanu rogówki przed i po zabiegu laserowej korekcji wzroku.