Femtolasik

Laserowa korekcja wzrokuFEMTOLASIK w chwili obecnej jest jedną z najnowocześniejszych
i najbardziej zaawansowanych technologicznie metod laserowej korekcji wad wzroku z wykorzystaniem podczas jednego zabiegu równocześnie dwóch laserów: femtosekundowego i excimerowego.

Laser femtosekundowy jest używany we wstępnej fazie zabiegu i dostarcza energię na ściśle zaplanowaną głębokość rogówki. Dzięki temu jest możliwe bezpieczne rozdzielenie tkanki (zamiast cięcia nożem) oraz wytworzenie odpowiedniego płatka rogówki. Rozwarstwienie tkanki jest zaprogramowane i wykonywane z dokładnością do tysięcznych części milimetra.

W drugim etapie zabiegu po odchyleniu płatka chirurg w ciągu kilku do kilkunastu sekund (w zależności od wady) za pomocą wiązki lasera excimerowego modeluje kształt rogówki i zmienia jej moc optyczną. Dla każdego rodzaju wady usuwana jest ściśle wyliczona komputerowo grubość rogówki. Po zakończeniu działania lasera odchylony płatek umieszczany jest na pierwotnym miejscu, tworząc naturalną barierę ochronną.

Metoda Femtolasik jest polecana wszystkim osobom, które chcą się pozbyć wady wzroku i bardzo szybko wrócić do codziennych aktywności.

Na innych podstronach przedstawiamy pozostałe metody laserowej korekcji wzroku: Femtolasik Custom Q, Femtolasik Topoguided, EBK i TRANS-PRK streamlight. Zapraszamy do kwalifikacji do laserowej korekcji wady wzroku.