Pandemia - zwiększone bezpieczeństwo

Z uwagi na trwający w Polsce stan epidemii, w Centrum Medycznym EVITA wprowadziliśmy szereg procedur podnoszących bezpieczeństwo Pacjentów i Personelu.

  • Z każdym Pacjentem przed planowaną wizytą, przeprowadzamy telefoniczny wywiad epidemiologiczny.
  • Bezpośrednio po wejściu do ośrodka prosimy o zdezynfekowanie rąk oraz o założenie maseczki zakrywającej
    usta i nos.
  • Na teren ośrodka zapraszamy wyłącznie Pacjenta, za wyjątkiem osób niepełnoletnich lub Pacjentów niesamodzielnych przychodzących z opiekunem. Osoby towarzyszące będą proszone o poczekanie na Pacjenta poza terenem ośrodka.
  • Wydłużyliśmy odstępy między badaniami i zabiegami poszczególnych Pacjentów.
  • Wszystkie urządzenia i pomieszczenia są po każdym badaniu i zabiegu w całości dezynfekowane.
  • Wprowadziliśmy ochronę urządzeń diagnostycznych dedykowanymi przegrodami.
  • Personel został przeszkolony i przestrzega najwyższych standardów bezpieczeństwa.
  • Wprowadziliśmy także zasadę pomiaru temperatury wszystkim pracownikom.