Zaćma wtórna

Leczenie zaćmy wtórnejU małej części pacjentów poddanych operacji zaćmy może po kilku miesiącach lub latach wystąpić tzw. zaćma wtórna. Polega ona na zmętnieniu tylnej części torebki własnej soczewki, którą w trakcie operacji pozostawia się w oku aby utrzymywała wszczepianą sztuczną soczewkę.
Z czasem, a czasami w przebiegu chorób metabolicznych (np. cukrzycy), atopowego zapalenia skóry, stanów zapalnych lub urazów gałki ocznej torebka może zmętnieć powodując pogorszenie widzenia. Zaćma wtórna nie jest z technicznego punktu widzenia tym samym, co zaćma pierwotna, gdyż w wypadku zaćmy wtórnej zmętnienie nie jest zlokalizowane w samej soczewce, a jedynie w tym, co pozostało po usunięciu soczewki naturalnej.

Skuteczną metodą leczenia zaćmy wtórnej jest zabieg kapsulotomii tylnej, w którym  wykorzystuje się laser neodymowo-yagowy (YAG).

Przeprowadzana ambultoryjnie procedura polega na zrobieniu małego otworu w centralnej części torebki tylnej, a jej efektem jest niemal natychmiastowa poprawa widzenia. Zabieg wykonuje się w pozycji siedzącej przy specjalnej lampie szczelinowej. Oko zostaje znieczulone przy pomocy kropli podawanych do worka spojówkowego. Trwający kilka minut zabieg jest bezbolesny, a niedługo po jego zakończeniu pacjent może wrócić do domu. Przez kilka godzin widzenie może być niewyraźne z powodu olśnienia.

---
Z uwagi na trwający w Polsce stan epidemii, w Centrum Medycznym EVITA w Krakowie wprowadziliśmy szereg procedur podnoszących bezpieczeństwo Pacjentów i Personelu. Więcej w Pandemia - zwiększone bezpieczeństwo.