Femtolasik

FEMTOLASIK w chwili obecnej jest jedną z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie metod laserowej korekcji wad wzroku z wykorzystaniem podczas jednego zabiegu równocześnie dwóch laserów: femtosekundowego i excimerowego.

Laser femtosekundowy jest używany we wstępnej fazie zabiegu LASIK do tworzenia uszypułowanego płatka rogówki. Laser dostarcza energię na ściśle zaplanowaną głębokość rogówki i dzięki temu jest w stanie stworzyć precyzyjne nacięcie płatka rogówki. Nacięcie jest zaprogramowane i wykonywane z dokładnością do tysięcznych części milimetra.

Po odchyleniu płatka, chirurg w ciągu kilkunastu sekund za pomocą wiązki lasera excimerowego modeluje kształt rogówki i zmienia jej moc optyczną. Dla każdego rodzaju wady usuwana jest ściśle wyliczona komputerowo grubość rogówki. Po zakończeniu działania lasera odchylony płatek umieszcza się na pierwotnym miejscu. Nie występuje konieczność zakładania opatrunku.

W FEMTOLASIK największą przewagę - nad tradycyjnym zabiegiem metodą LASIK - stanowi maksymalne bezpieczeństwo. Ponadto FEMTOLASIK jest całkowicie bezbolesny i wymaga krótszej rekonwalescencji, a doskonałe rezultaty są wynikiem przewidywalności i niezwykłej precyzji wykonania zabiegu. Metoda ta gwarantuje doskonałe efekty nawet w przypadku bardzo dużych wad wzroku.