Dostępne badania

Do badania okulistycznego nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Należy jednak pamiętać, że w czasie wizyty zwykle są podawane krople rozszerzające źrenice (aby można było zbadać wadę wzroku i obejrzeć dno oka) – dlatego lepiej nie prowadzić samochodu przez kolejne 2-3 godziny. Z uwagi na konieczność rozszerzenia źrenicy czas wizyty może przedłużyć się do 1,5 godziny.

Podstawowe badanie okulistyczne obejmuje:

  • badanie ostrości wzroku i refrakcji po zniesieniu akomodacji
  • ocena przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej
  • ocena dna oka (po uprzednim poszerzeniu źrenic)
  • badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego
  • dobór okularów i soczewek kontaktowych.

Istnieje możliwość wykonania szeregu badań dodatkowych, m.in.:

  • badanie OCT – optyczna koherentna tomografia
  • pachymetria – pomiar grubości rogówki
  • biometria – pomiar długości gałki ocznej i kalkulacja sztucznej soczewki
  • perymetria – komputerowe pole widzenia.

Jeden z gabinetów w Evicie Sprzet okulistyczny Topcon i Nidek ARK 530ATopcon ACP7 - badania okulistyczne

 

Z uwagi na trwający w Polsce stan epidemii, w Centrum Medycznym Evita wprowadziliśmy szereg procedur podnoszących bezpieczeństwo Pacjentów i Personelu. Więcej w Pandemia - zwiększone bezpieczeństwo.