Dostępne badania

Podstawowe badanie okulistyczne obejmuje:

  • badanie ostrości wzroku i refrakcji po zniesieniu akomodacji
  • ocena przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej
  • ocena dna oka (po uprzednim poszerzeniu źrenic)
  • badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego
  • dobór okularów i soczewek kontaktowych.

Istnieje możliwość wykonania szeregu badań dodatkowych, m.in.:

  • badanie OCT – optyczna koherentna tomografia
  • pachymetria – pomiar grubości rogówki
  • biometria – pomiar długości gałki ocznej i kalkulacja sztucznej soczewki
  • perymetria – komputerowe pole widzenia.

Jeden z gabinetów w Evicie Sprzet okulistyczny Topcon i Nidek ARK 530ATopcon ACP7 - badania okulistyczne