Kwalifikacja do usunięcia zaćmy

Na badanie kwalifikacyjne do zabiegu usunięcia zaćmy należy przeznaczyć około 1,5-3 godz. Wizyta rozpoczyna się od wywiadu medycznego. Podczas wizyty kwalifikacyjnej wykonujemy pełne badanie okulistyczne oraz dodatkową diagnostykę długości gałki ocznej i kalkulację soczewki wewnątrzgałkowej w systemie IOL Master. Wskazania do operacji zaćmy ustala lekarz konsultujący a ostateczną decyzję o leczeniu operacyjnym podejmuje Pacjent po rozmowie z lekarzem.
Rodzaj i zakres postępowania terapeutycznego uwzględnia aktywność życiową i zawodową Pacjenta.

Wskazania do leczenia zaćmy

Nie ma jednoznacznie określonych wskazań do leczenia operacyjnego zaćmy. Pacjenci mogą spotkać się z niesłusznym stwierdzeniem, że zaćmę należy operować dopiero wtedy, aż dojrzeje.W takim przypadku może nastąpić upośledzenie wzroku uniemożliwiające samodzielną aktywność w codziennym życiu.

Dawniej usuwano zaćmę dopiero w bardzo zaawansowanych przypadkach, niemal na granicy ślepoty. Dzisiaj często operuje się chorych z zaćmą nawet początkową, jeśli nastąpiło istotne obniżenie zdolności widzenia, które przeszkadza w pracy zawodowej lub codziennym życiu.

Istnieją również wskazania medyczne, gdy zaćma niekorzystnie wpływa na stan oka wywołując m.in. wtórną jaskrę. Obecność zaćmy może także uniemożliwiać diagnostykę i leczenie chorób siatkówki czy nerwu wzrokowego ze względu na brak możliwości oceny dna oka.

Więcej informacji o chirurgii zaćmy w Centrum Medycznym EVITA w Krakowie: objawy zaćmyusunięcie zaćmywszczepiane soczewki Alcon, zalecenia po operacji zaćmy i zaćma wtórna.
Miejsce operacji - Kraków, w naszym bloku zabiegowym.

Operacje zaćmy w Centrum Medycznym EVITA Sprzęt chirurgiczny Haag Streit SurgicalBlok zabiegowy - zbliżenie