Lasek

Korzystając z metody lasek przygotowanie rogówki na działanie lasera odbywa się po uprzednim odseparowaniu nabłonka za pomocą
roztworu alkoholu.

Wybór metody laserowej korekcji wady wzroku uzależniony jest m.in. od zaleceń medycznych, ale również
– w przypadku braku przeciwwskazań – od indywidualnych preferencji Pacjenta. Priorytetem jest zawsze bezpieczeństwo i efektywność zabiegu.